e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog rješenja - Izmjena analize tržišta pristupa
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu rješenja kojom se mijenja odluka Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (klasa:UP/I-344-01/10-01/456, urbroj:  376-11-10-25) i pripadajući dokument „Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike“

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 24. rujna 2012.
Datum zatvaranja rasprave: 15. listopada 2012.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VIPnet d.o.o.: VIPnet d.o.o. daje podršku predlože..., 5.10.2012 11:12:48
VIPnet d.o.o. daje podršku predloženim izmjenama Odluke HAKOM-a i pripadajućeg dokumenta analize tržišta, te nemamo dodatnih komentara niti prijedloga izmjena. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb
Metronet telekomunikacije d.d.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 15.10.2012 10:38:21
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. ovim putem izražava suglasnost s prijedlogom rješenja - kojim se mijenja odluka Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa UP I-344-01 10-01 456, urbroj 376-11-11-25 u dijelu roka za privremenu obustavu pružanja usluge. Preciznosti radi Metronet telekomunikacije d.d. predlaže u tekst izreke stavak 1. unijeti i datum donošenja odluke Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije u postupku analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. Srdačan pozdrav, Metronet telekomunikacije d.d.
H1 TELEKOM d.d. : Poštovani, H1 TELEKOM u cijelosti..., 15.10.2012 11:13:47
Poštovani, H1 TELEKOM u cijelosti podržava Prijedlog rješenja kojim se mijenja odluka Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa UP I-344-01 10-01 456, urbroj 376-11-10-25 i pripadajući dokument Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike . S poštovanjem, H1 TELEKOM d.d., Put Trščenice 10, 21000 Split
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 15.10.2012 11:45:30
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u okviru predmetne javne rasprave. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Hrvatskog Telekoma d.d._izmjena analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d...., 15.10.2012 13:51:22
Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d. ovim putem obaviještava Naslov kako je u cijelosti suglasno s Prijedlogom rješenja kojim se mijenja odluka Vijeća Naslova klasa UP I-344-01 10-01 456, urbroj 376-11-10-25 i pripadajući dokument Analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. S poštovanjem, OT-OPTIMA TELEKOM d.d.