e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 17. listopada 2012.
Datum zatvaranja rasprave: 05. studenog 2012.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

Odgovori zaključci

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 2.11.2012 14:35:51
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u okviru javne rasprave o Prijedlogu Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari HT-a na Pravilnik o zoni EKI 2.11.2012.pdf
ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.: Poštovani, u prilogu dostavljam..., 5.11.2012 13:54:07
Poštovani, u prilogu dostavljam mišljenje OIV-a na prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine. S poštovanjem

Dokument u prilogu: OIV; Komentari; Pravilnik EKI, zaštitna zona, radijski koridor.pdf