e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije otvara javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 7. studenog 2012.
Datum zatvaranja rasprave: 30. studenog 2012.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

Odgovori i zaključci
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, Hrvatski Telekom d.d...., 30.11.2012 13:47:45
Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare u okviru javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari HT-a na prijedlog Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama.pdf