e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog odluke kojom se određuju razumne stope povrata uloženog kapitala za usluge u javnoj nepokretnoj i pokretnoj komunikacijskoj mreži te dodatna premija rizika za usluge pristupnih mreža nove generacije (NGA)
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke kojom se određuju razumne stope povrata uloženog kapitala za usluge u javnoj nepokretnoj i pokretnoj komunikacijskoj mreži te dodatna premija rizika za usluge pristupnih mreža nove generacije (NGA). 

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 20. prosinca 2012.
Datum zatvaranja rasprave: 04. veljače 2013.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u privitku su komenta..., 4.2.2013 13:41:43
Poštovani, u privitku su komentari Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog odluke kojom se određuju razumne stope povrata uloženog kapitala za usluge u javnoj nepokretnoj i pokretnoj komunikacijskoj mreži te dodatna premija rizika za usluge pristupnih mreža nove generacije (NGA). S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: HT-komentari_WACC.pdf