e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Analiza tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji
HAKOM objavljuje javnu raspravu o sljedećem prijedlogu odluke:
Prijedlog odluke u postupku analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji:

Priloženi dokumenti:


Datum otvaranja rasprave: 15. veljače 2013.
Datum zatvaranja rasprave: 25. ožujka 2013.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VIPnet doo: Vipnet ovim putem izražava dostavlj..., 25.3.2013 11:57:44
Vipnet ovim putem izražava dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu te se nadamo da će naši komentari i prijedlozi, priloženi ovdje, biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2013-03-25_Vipnet_komentar_Analiza tržišta terminacije u nepokretne mreze.pdf
H1 TELEKOM d.d. : Poštovani, U privitku dostavljamo..., 25.3.2013 13:11:36
Poštovani, U privitku dostavljamo komentare H1 TELEKOM-a. S poštovanjem, H1 TELEKOM d.d., Put Trščenice 10, 21000 Split

Dokument u prilogu: Komentari H1_Analiza tržišta_terminacija_nepokretna_25032013x.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, Ovim putem Vam OT-Optim..., 25.3.2013 13:21:31
Poštovani, Ovim putem Vam OT-Optima Telekom d.d. dostavlja komentare na objavljeni Prijedlog odluke te pripadajući dokument Analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji. S poštovanjem, OT-Optima Telekom d.d.

Dokument u prilogu: komentari_OT-a na analizu tržišta terminacije poziva u nepokretnu mrežu fin.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Ovim putem Hrvatski Telekom d.d. po..., 25.3.2013 13:39:56
Ovim putem Hrvatski Telekom d.d. podnosi u zadanom roku svoje komentare na prijedlog odluke u postupku analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji

Dokument u prilogu: HT-komentari_trziste_3_2013-03-25_final_pdf.pdf
Tele2 d.o.o.: Poštovani, Tele2 d.o.o. u prilogu..., 25.3.2013 13:51:30
Poštovani, Tele2 d.o.o. u prilogu dostavlja svoje komentare. S poštovanjem,

Dokument u prilogu: Komentari Tele2_Analiza tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fik_FINAL.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, ovim putem dostavljam..., 25.3.2013 13:51:31
Poštovani, ovim putem dostavljamo komentare Metronet telekomunikacija d.d. za telekomunikacijske usluge na Prijedlog odluke u postupku analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji te pripadajući dokument Analiza tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koja se pruža na fiksnoj lokaciji koji je sastavni dio prijedloga Odluke, objavljene na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije te molimo da prilikom donošenja odluke uvažite naše komentare. S poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta na prijedlog odluke o analizi tržišta terminacije u nepokretne mreže.pdf