e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o obavljanju univerzalne usluge Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Temeljem članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 1. točke 1., te članka 15. stavka 6.  Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12) i članka 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12) HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o obavljanju univerzalne usluge Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije


Priloženi dokumenti:


Datum otvaranja rasprave: 28. veljače 2013.
Datum zatvaranja rasprave: 15. ožujka 2013.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.


Odgovori i zaključci

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
City Ex: U privitku dostavljamo naš prilog..., 15.3.2013 11:07:31
U privitku dostavljamo naš prilog javnoj raspravi. Primjećujemo da se kao korisnik za sudjelovanje u javnoj raspravi u svojstvu operatora mogu prijaviti samo operatori elektroničkih komunikacija. Nadamo se da ćete tu omašku ispraviti. City Ex

Dokument u prilogu: javna rasprava pravilnik o univerzalnim uslugama.docx