e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Analize veleprodajnih tržišta širokopojasnog pristupa internetu
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlozima odluka za analize veleprodajnih tržišta širokopojasnog pristupa internetu - tržišta veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi (tržište 4) i tržišta veleprodajnog širokopojasnog pristupa (tržište 5). Navedenim analizama određuju se regulatorne obveze HT-u kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom na predmetnim mjerodavnim tržištima.

S obzirom da u razdoblju od prethodnih analiza nije došlo do značajnijeg ulaganja u nepokretnu pristupnu mrežu, HAKOM smatra ispravnim odrediti zemljopisnu podjelu regulatornih obveza s ciljem poticanja ulaganja u područjima u kojima postoji slabiji komercijalni interes za ulaganja u pristupnu mrežu. Slijedom navedenog, HAKOM je područje Republike Hrvatske podijelio na dva područja prema području pokrivanja MDF-ova*: područje tipa 1 i područje tipa 2. Određena pravila regulacije vrijedit će na području tipa 1, dok će se na područje tipa 2 primjenjivati drugačija regulacija.

Dodatno, kako bi pored poticanja ulaganja potaknuo i potražnju za maloprodajnim uslugama širokopojasnog pristupa internetu na temelju FTTH tehnologije, HAKOM smatra kako je u određenoj mjeri potrebno ublažiti regulatorne obveze i na tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu u području tipa 2. Stoga je HAKOM u određenom dijelu morao izmijeniti Analizu tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu.
 
Priloženi dokumenti:

 

 

 

* Radi zaštite sigurnosti elektroničke komunikacijske mreže i usluga, a kako bi se spriječio i umanjio utjecaj sigurnosnih incidenata na korisnike usluga i elektroničke komunikacijske mreže, HAKOM nije u ovom dokumentu objavio popis naziva MDF-ova podijeljeno na područja tipa 1, odnosno područja tipa 2. HAKOM će za potrebe javne rasprave omogućiti zainteresiranim stranama uvid u nazive MDF-ova koji pripadaju određenom području nakon što zainteresirana strana pribavi suglasnost od HT-a potpisivanjem izjave o povjerljivosti. HT će zainteresiranoj strani dati suglasnost po potpisivanju izjave o povjerljivosti u roku od jednog radnog dana od podnošenja zahtjeva za suglasnošću. Pri dostavi komentara, molimo zainteresirane strane da ne navode naziv MDF-a, već samo redni broj MDF-a i područje u koje je svrstan.
 

Na zahtjev operatora, zbog opsežnosti dokumenata koji su predmet javne rasprave kao i značajnog utjecaja predloženih odluka na mjerodavna tržišta, produljuje se rok za javnu raspravu do 16. svibnja 2013. do 14 sati.

 

Datum otvaranja rasprave: 10. travnja 2013.
Datum zatvaranja rasprave: 16. svibnja 2013.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

Odgovori i zaključci
 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VIPnet d.o.o.: Vipnet ovim putem dostavlja svoje k..., 15.5.2013 17:26:26
Vipnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu te se nadamo da će naši komentari i prijedlozi, priloženi ovdje, biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2013-05-15_Vipnet_komentar_Analiza veleprodajnih tržišta M4 i M5.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, ovim putem OT-Optima..., 16.5.2013 13:13:10
Poštovani, ovim putem OT-Optima Telekom d.d. dostavlja svoje komentare na objavljene prijedloge odluka i pripadajuće dokumente analize tržišta. S poštovanjem, OT-Optima Telekom d.d.

Dokument u prilogu: komentari_OT-a na analizu tržišta 4 i 5 te maloprodaju neta.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu primite kom..., 16.5.2013 13:45:54
Poštovani, u prilogu primite komentare Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog odluka o analizi tržišta 4 i 5. S poštovanjem, HT d.d.

Dokument u prilogu: Komentari HT d.d._ Analiza_veleprodajnih tržišta 4 i 5.16.5.2013.pdf
H1 TELEKOM d.d. : Poštovani, H1 Telekom ovim putem..., 16.5.2013 13:47:32
Poštovani, H1 Telekom ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu o prijedlozima odluka za analize veleprodajnih tržišta širokopojasnog pristupa internetu - tržišta veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi (tržište 4). Komentari i prijedlozi su priloženi uz poruku. Srdačan pozdrav H1 Telekom d.d.d

Dokument u prilogu: H1_komentari_analiza_veleprodajnog_pristupa_mrežnoj_infrastrukturi_2013.pdf
H1 TELEKOM d.d. : Poštovani, H1 Telekom ovim putem..., 16.5.2013 13:49:35
Poštovani, H1 Telekom ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu o prijedlozima odluka za analize veleprodajnih tržišta širokopojasnog pristupa internetu -tržišta veleprodajnog širokopojasnog pristupa (tržište 5). Komentari i prijedlozi su priloženi uz poruku. Srdačan pozdrav H1 Telekom d.d.

Dokument u prilogu: H1_komentari_analiza_veleprodajnog_širokopojasnog_pristupa_2013.pdf
Amis Telekom d.o.o.: Amis Telekom u privitku dostavlja s..., 16.5.2013 13:53:07
Amis Telekom u privitku dostavlja svoje komentare i prijedloge u predmetnoj javnoj raspravi. Lijep pozdrav, Amis Telekom d.o.o., Bani 75, 10010 Zagreb.

Dokument u prilogu: 20130516 - javna rasprava - analize trzista ULL i BSA - odluka o smanjenoj regulaciji.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 16.5.2013 13:58:25
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. ovim putem dostavlja komentare na Prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni izdvojeni pristup) na fiksnoj lokaciji , Prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog širokopojasnog pristupa te Prijedlog odluke u postupku analize tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu objavljene na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Nadamo se da ćete pri donošenju konačne odluke uzeti u obzir naše komentare. Srdačan pozdrav, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta na prijedlog odluke_analiza širokopojasnog pristupa internetu_final.pdf