e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Izmjene i dopune financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije donijela je prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu. Prijedlog Izmjena i dopuna financijskih plana donesen je zbog prijenosa neraspoređenog viška prikupljenih sredstava.

U skladu s Zakonom o elektroničkim komunikacijama višak prikupljenih sredstava potrebno je prenijeti u 2013. godinu.
HAKOM otvara postupak javne rasprave na prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 18. travnja 2013.
Datum zatvaranja rasprave: 06. svibnja 2013.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

Odgovori na komentare

 


U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Sarita: Poštovani, Dostavljamo komentar..., 6.5.2013 13:44:45
Poštovani, Dostavljamo komentare Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske. S poštovanjem, Za UPKH: Sarita Bukovčan Kvaternik

Dokument u prilogu: 130430 izmjene i dopune financijskog plana za 2013. godinu_upkhFINAL.doc