e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava – prijedlog cijene usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice (LLU)
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke kojom se određuje mjesečna naknada usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (LLU) na temelju bakrene parice koja je određena na temelju troškovnog modela „odozdo prema gore“ kojeg je HAKOM nedavno izradio. 


Priloženi dokumenti:


Datum otvaranja rasprave: 26. srpnja 2013.
Datum zatvaranja rasprave: 16. rujna 2013.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VIPnet d.o.o.: Vipnet ovim putem dostavlja očitova..., 13.9.2013 10:16:20
Vipnet ovim putem dostavlja očitovanje i komentare u okviru javne rasprave o prijedlogu cijene ULL-a, naglašavajući potrebu proširenja teksta predložene Odluke s obzirom na njezin ključni utjecaj na daljnji tijek ravnopravne tržišne utakmice i na prava krajnjih korisnika. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2013-09-13_Vipnet_komentar_cijena ULL.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, ovim putem OT-Optima Te..., 16.9.2013 11:21:51
Poštovani, ovim putem OT-Optima Telekom d.d. dostavlja Naslovu svoje komentare na objavljeni prijedlog cijene usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice. S poštovanjem

Dokument u prilogu: komentari cijena ULL_14 09_2013.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 16.9.2013 12:22:44
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog odluke HAKOM-a o cijeni za uslugu izdvojene lokalne petlje na temelju bakrene parice. S poštovanjem, HT d.d.

Dokument u prilogu: Komentari HT d d _ Prijedlog odluke o cijeni ULL usluge.16.9.2013.pdf
H1 TELEKOM d.d. : Poštovani, U privitku dostavljamo..., 16.9.2013 13:23:45
Poštovani, U privitku dostavljamo komentare H1 TELEKOM d.d. S poštovanjem, H1 TELEKOM d.d., Put Trščenice 10, 21000 Split

Dokument u prilogu: Komentari H1_prijedlog cijene usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice _LLU_ 16092013.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 16.9.2013 13:40:49
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare i prijedloge Metronet telekomunikacija d.d. na na javnu raspravu o prijedlogu cijene usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice te se nadamo da ćete iste uzeti u obzir kod donošenja odluke. Srdačan pozdrav, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta_javna rasprava_cijena ULL.pdf
Amis Telekom d.o.o.: Poštovani, u privitku dostavljamo k..., 16.9.2013 13:42:51
Poštovani, u privitku dostavljamo komentare na prijedlog odluke o cijeni usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice. S poštovanjem, Amis Telekom d.o.o.

Dokument u prilogu: 20130916 - javna rasprava - cijene LLU.pdf