e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javni poziv – izmjene Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi i Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa

U skladu s odlukom o analizi tržišta veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi od 28. lipnja 2013. i odlukom o analizi tržišta veleprodajnog širokopojasnog pristupa od 28. lipnja 2013., Hrvatski Telekom (HT) je 2. rujna 2013. objavio izmijenjene standardne ponude radi usklađenja s pripadajućim analizama tržišta, i to: 

  • Standardnu ponudu HT-a za uslugu veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi i
  • Standardnu ponudu HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa.

 
Također, HT je istog dana HAKOM-u dostavio gore navedene standardne ponude s evidentiranim izmjenama i određenim pojašnjenjima. 

S obzirom da će se izmijenjene standardne ponude, u skladu s pripadajućim analizama tržišta, primjenjivati od 1. listopada 2013., HAKOM će u razdoblju do 1. listopada 2013. provjeriti usklađenost standardnih ponuda s pripadajućim analizama tržišta. Stoga, HAKOM poziva zainteresirane strane da do 24. rujna 2013. dostave svoje eventualne primjedbe na usklađenost s pripadajućim analizama tržišta. 
 
Također, s obzirom da su u okviru javne rasprave na pripadajuće analize tržišta pojedini operatori dostavili određene konkretne prijedloge izmjena standardnih ponuda i zatražili izmjenu standardnih ponuda nakon provedenih analiza, pozivamo zainteresirane strane da u ostavljenom roku dostave prijedloge izmjena standardnih ponuda kako bi na temelju istih HAKOM izradio prijedlog odluke o kojoj će biti provedena javna rasprava.
 
Radi lakšeg praćenja ugrađenih izmjena, HAKOM u okviru javnog poziva objavljuje standardne ponude s evidentiranim izmjenama i pojašnjenjima HT-a.
 
Molimo vas da svoje komentare i prijedloge dostavite odvojeno za svaku standardnu ponudu s obzirom da će biti vođena dva zasebna postupka.


Priloženi dokumenti: 


Datum otvaranja poziva: 04. rujna 2013.
Datum zatvaranja poziva: 24. rujna 2013.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 13 sati zadnjeg dana rasprave)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VIPnet d.o.o.: Vipnet ovim putem dostavlja očitova..., 23.9.2013 14:20:22
Vipnet ovim putem dostavlja očitovanje i komentare u okviru javne rasprave o izmjenama Standardne ponude HT-a za ULL i BSA, naglašavajući potrebu osiguranja tzv. One-Stop-Shop procedure migracije korisnika između različitih veleprodajnih usluga, te želimo skrenuti pozornost i na moguću problematiku primjene Standardnih ponuda u praksi. Nalazimo ovu javnu raspravu od posebnog i ključnog utjecaja na daljnji tijek ravnopravne tržišne utakmice. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2013-09-23_Vipnet_komentar_izmjene Standardnih ponuda ULL-BSA.pdf
Amis Telekom d.o.o.: Poštovani, u privitku dostavljamo p..., 24.9.2013 11:22:11
Poštovani, u privitku dostavljamo prijedloge na predmetni javni poziv. S poštovanjem, Amis Telekom d.o.o.

Dokument u prilogu: 20130924 - javna rasprava - RUO BSA izmjene.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, Ovim putem OT-OPTIMA TE..., 24.9.2013 12:08:26
Poštovani, Ovim putem OT-OPTIMA TELEKOM d.d. u javnom pozivu radi izmjena Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi u prilogu dostavlja svoje komentare i prijedloge. S poštovanjem

Dokument u prilogu: Komentari Optime za javni poziv SPRUO 24092013.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, Ovim putem OT-OPTIMA TE..., 24.9.2013 12:11:38
Poštovani, Ovim putem OT-OPTIMA TELEKOM d.d. u javnom pozivu radi izmjena Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u prilogu dostavlja svoje komentare i prijedloge. S poštovanjem,

Dokument u prilogu: Komentari Optime na javni poziv za SPBSA 24092013.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 24.9.2013 12:28:37
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. ovim putem dostavljaju komentare i prijedloge na javni poziv o izmjenama Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi i Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa te se nadamo da ćete iste uzeti u razmatranje kod donošenja konačne odluke. s poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta_javna rasprava_SP BSA.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 24.9.2013 12:33:59
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. ovim putem dostavlja komentare i prijedloge na javni poziv o izmjenama Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi te se nadama da ćete naše komentare razmotriti kod donošenja konačne odluke. S poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta_javna rasprava_SP RUO.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 24.9.2013 12:45:32
Poštovani, u prilogu dostavljamo prijedloge izmjena Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa te Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Hrvatski Telekom d.d. - Prijedlozi izmjena Standardnih ponuda 24 9 2013.pdf