e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o izmjeni Plana dodjele za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz
„Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije otvara javnu raspravu o izmjeni Plana dodjele za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz.“

Priloženi dokument:
Datum otvaranja rasprave: 04. rujna 2013.
Datum zatvaranja rasprave: 19. rujna 2013.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VIPnet d.o.o.: U okviru predmetne javne rasprave o..., 17.9.2013 9:21:08
U okviru predmetne javne rasprave o izmjeni Plana dodjele za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz, Vipnet nema primjedbi s obzirom da se izmjena istog predlaže u skladu s preporukom ECC Recommendation (05)07, Annex 4. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb