e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog odluke u postupku izmjene analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koja se pruža na fiksnoj lokaciji
HAKOM objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu odluke u postupku izmjene analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koja se pruža na fiksnoj lokaciji   

 
Priloženi dokumenti:


Datum otvaranja rasprave: 04. rujna 2013.
Datum zatvaranja rasprave: 19. rujna 2013.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
NET-CONNECT d.o.o. za usluge: Poštovani, u prilogu Vam dostavljam..., 19.9.2013 12:29:15
Poštovani, u prilogu Vam dostavljamo očitovanje Net-Connect d.o.o u postupku izmjene Analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koja se pruža na fik. S poštovanjem, Net-Connect d.o.o

Dokument u prilogu: Net-Connect _SMP Designation_Response_final_19.09.2013.pdf