e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog odluke o provedbi regulatorne obveze računovodstvenog razdvajanja i troškovnog računovodstva HT-a
Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, dalje u tekstu: ZEK), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) pokreće javnu raspravu o prijedlogu odluke o provedbi regulatorne obveze računovodstvenog razdvajanja i troškovnog računovodstva HT-a na način predložen u priloženom regulatornom dokumentu “Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo“.
  

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 18. listopada 2013.
Datum zatvaranja rasprave: 11. studenog 2013.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u privitku su koment..., 11.11.2013 13:41:08
Poštovani, u privitku su komentari Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog odluke o provedbi regulatorne obveze računovodstvenog razdvajanja i troškovnog računovodstva HT-a. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari_HT-Naputci_za_rac_razdvajanje_i_trosk_racunovodstvo-2013-11-11.pdf