e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Određivanje naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke u postupku određivanja naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove.

Priloženi dokument:


Datum otvaranja poziva: 29. studenog 2013.
Datum zatvaranja poziva: 14. sijećnja 2014.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
NET-CONNECT d.o.o. za usluge: Dear Sirs, Please see attached Net..., 14.1.2014 12:47:30
Dear Sirs, Please see attached Net-Connect d.o.o. comments. Regards,

Dokument u prilogu: Public Debate_Leased Lines_NC Position_14.01.2013.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u privitku su komenta..., 14.1.2014 13:02:02
Poštovani, u privitku su komentari Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog odluke u postupku određivanja naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d,d, za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove. Nastavno na posljednju točku komentara iz privitka, a s obzirom na nemogućnost prilaganja više dokumenata kroz jedan komentar, prijedlog izmjene Standardne ponude dostavljamo posebnim komentarom. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: HT-komentari-LL_cijene-2014-01-14.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, sukladno navedenom u..., 14.1.2014 13:07:46
Poštovani, sukladno navedenom u prethodnom komentaru Hrvatskog Telekoma d.d. u privitku ovog komentara se nalazi prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Standardna_ponuda_LL-prijedlog_izmjene-nove_Ethernet_brzine-2013-12-12.pdf
VIPnet d.o.o.: Vipnet ovim putem dostavlja očitova..., 14.1.2014 13:13:44
Vipnet ovim putem dostavlja očitovanje i komentare u okviru javne rasprave o prijedlogu odluke za određivanje naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove, koji se prvenstveno odnose na potrebu usklađivanja i promjena Standardne ponude s obzirom na zahtjeve na kakvoćom usluge, vremena isporuke i realizacije vodova namijenjenih pružanju usluga krajnjim korisnicima, s naglaskom na obveznike postupaka javne nabave, u cilju osiguranja ravnopravne tržišne utakmice. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2014-01-14_Vipnet_komentar_naknade unutar Standardne ponude za iznajmljene vodove.pdf