e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava – Prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 13. prosinca 2013.
Datum zatvaranja rasprave: 30. prosinca 2013.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 09:00 sati zadnjeg dana rasprave)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VIPnet d.o.o.: Nastavno na prijedlog izmjena i dop..., 23.12.2013 10:05:54
Nastavno na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a, Vipnet ovim putem izražava punu podršku predloženim izmjenama i dopunama, apsolutno pozdravljamo smanjivanje iznosa naknada za radiofrekvencijski spektar i naknada od postotka bruto prihoda, a koje daju dodatni poticaj cijelokupnoj industriji elektroničkih komunikacija u jačanju investicijskog ciklusa. Predmetni prijedlog Pravilnika pokazuje da HAKOM prepoznaje potrebe tržišta i industrije, za dobrobit krajnjih korisnika i domaćeg gospodarstva. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb
Sarita: Poštovani, U privitku je koment..., 27.12.2013 14:36:38
Poštovani, U privitku je komentar Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske na navedenu raspravu. S poštovanjem, Sarita Bukovčan Predsjednica Udruge

Dokument u prilogu: 131227 UPKH_komentar_Pravilnik_financiranje_HAKOM_2014.pdf