e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Naputka o izračunu i kompenzaciji neto troška univerzalne usluge i procjeni nepravednog financijskog opterećenja
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Naputka o izračunu i kompenzaciji neto troška univerzalne usluge i procjeni nepravednog financijskog opterećenja


Priloženi dokument:

Datum otvaranja rasprave: 22. svibnja 2014.
Datum zatvaranja rasprave: 06. lipnja 2014.

(Registracija i slanje komentara moguće je najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

 

 


U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HP - Hrvatska pošta d.d.: Poštovani, U prilogu Vam dostavl..., 3.6.2014 12:29:41
Poštovani, U prilogu Vam dostavljamo prijedlog promjena u Naputku o izračunu i kompenzaciji neto troška univerzalne usluge i nepravednog financijskog opterećenja. S poštovanjem, Tomislav Šulentić Stručni suradnik Ured za odnose s regulatorom Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13 10000 Zagreb Tel: +385 1 303 8366 e-mail: tomislav.sulentic@posta.hr

Dokument u prilogu: primjedbe na naputak o izračunu i kompenzaciji neto troška univerzalne usluge i nepravednog financijskog opterećenja 0614 (3).docx
Weber Escal d.o.o.: Predmet: komentar na Prijedlog Napu..., 6.6.2014 13:46:47
Predmet: komentar na Prijedlog Naputka o izračunu i kompenzaciji neto troška univerzalne usluge i procjeni nepravednog financijskog opterećenja Poštovani, ovim putem dajemo svoje komentare na Prijedlog Naputka o izračunu i kompenzaciji neto troška univerzalne usluge i procjeni nepravednog financijskog opterećenja: 1. Usluga koja stvara neto trošak pružatelju univerzalne poštanske usluge ne može biti ona za koju pružatelj ima pisani ugovor s korisnicima poštanskih usluga. U skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama čl. 16 stavak 2. takve usluge trebale bi se smatrati zamjenskima i ne bi trebale biti sastavni dio izračuna neto troška. Budući da se takve usluge još uvijek smatraju univerzalnim sve dok nacionalni operater obavlja uslugu svih 5 dana u tjednu i na cijelom području RH, smatramo da, ako Hrvatska pošta ima potpisan komercijalni ugovor o pružanju poštanske usluge kojim nudi univerzalnu uslugu po cijeni nižoj od listane, te usluge ne mogu biti dio koji se uzima u obzir pri izračunu neto troška. 2. Prihod kompenzacijskog fonda dio prihoda od zamjenske poštanske usluge koji davatelj zamjenskih poštanskih usluga ostvaruje putem pristupa mreži davatelja univerzalne poštanske usluge ne može nikako biti dio doprinosa u kompenzacijski fond. Davatelj univerzalne poštanske usluge pristup mreži davatelju zamjenske poštanske usluge naplaćuje prema svom cjeniku i dodatni trošak davatelju zamjenske poštanske usluge stavlja davatelja univerzalne poštanske usluge u nepravedno povoljniji položaj na tržištu. Samo onaj prihod davatelja zamjenske poštanske koji davatelj zamjenske poštanske usluge ostvaruje svojim kapacitetima i u svojoj distributivnoj mreži može biti dio prihoda na koji se odnosi izračun doprinosa za za kompenzacijski fond. 3. HAKOM ne bi trebao vršiti procjene prihoda davatelja zamjenskih poštanskih usluga ako postoji službeni izvještaj ovlaštenog revizora. Paušalne procjene nisu dopustive. 4. Izračun neto troška davatelja univerzalne poštanske usluge bi morao biti dostavljen davateljima zamjenske poštanske usluge na pregled i omogućiti im pravo prigovora na taj izračun ako davatelj/i zamjenske usluge smatra/ju da taj izračun nije izrađen u skladu sa Zakonom, Pravilnikom ili Naputkom. Srdačan pozdrav, Weber Escal d.o.o.