e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog odluke o određivanju naknada za uspostavu BSA pristupa na DSLAM razini
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke o određivanju naknada za uspostavu BSA pristupa na DSLAM razini.

Priloženi dokument:


Datum otvaranja rasprave: 09. travnja 2014.
Datum zatvaranja rasprave: 05. svibnja 2014.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu Vam dostavljam..., 5.5.2014 9:07:13
Poštovani, u prilogu Vam dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u okviru javne rasprave o prijedlogu odluke o određivanju naknada za uspostavu BSA pristupa na DSLAM razini. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Hrvatskog Telekoma d.d. _ javna rasprava BSA na DSLAM razini.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, Ovim putem OT-OPTIMA TE..., 5.5.2014 12:51:27
Poštovani, Ovim putem OT-OPTIMA TELEKOM d.d. dostavlja svoje komentare na objavljeni Prijedlog odluke o određivanju naknada za uspostavu BSA pristupa na DSLAM razini kojim se određuju izmjene i dopune SP za BSA. S poštovanjem

Dokument u prilogu: Komentari Optime na prijedlog odluke SPBSA DSLAM razina 04052014.pdf
Amis Telekom d.o.o.: U privitku dostavljamo komentare na..., 5.5.2014 13:36:50
U privitku dostavljamo komentare na predmetnu javnu raspravu. S poštovanjem, Amis Telekom d.o.o.

Dokument u prilogu: 20140505 - javna rasprava - BSA DSLAM pristup.pdf