e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Standardne ponude međusobnog povezivanja
Standardne ponudeU javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
dfilipovic : Vipnet pozdravlja inicijativu ..., 14.2.2007 11:09:16
Vipnet pozdravlja inicijativu Agencije za većom transparentnosti i sudjelovanjem javnosti i svih zainteresiranih strana u aktivnostima koja imaju najveći utjecaj na regulaciju telekomunikacijskog tržišta i na daljnji razvoj toga tržišta.

Međutim, ovim putem bismo željeli istaknuti da je samom logikom stvari, pa i u skladu sa zakonskim odredbama, ovo tek drugi korak u postupku regulacije telekomunikacijskog tržišta.

Naime, po našem mišljenju, prvi korak je provedba cjelovite i konzistentne analize mjerodavnih tržišta, za koje je Agencija objavila da je u tijeku, a tek potom, kada se utvrdi stvarno stanje na mjerodavnim tržištima, krenuti u drugi korak – reviziju standardnih ponuda, za usluge za koje se u skladu s rezultatima analize mjerodavnih tržišta utvrdilo da mogu imati utjecaj na tržišno natjecanja na tim tržištima.

Stoga, iako ne držimo problematičnim provedbu ove javne rasprave prije dovršetka postupka analize mjerodavnih tržišta, predlažemo da se prvo dovrši postupak analize mjerodavnih tržišta a tek potom da se krene u službeni postupak revizije standardnih ponuda, imajući u vidu i rezultate ove javne rasprave.

Također predlažemo u duhu otvaranja i transparentnosti u radu i vođenju postupaka Agencije, da se na javnu raspravu stave i prijedlozi odluka o proglašenju operatora sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnim tržištima, kako bi sve zainteresirane strane prije otvaranja službenog postupka revizije standardnih ponuda mogli se očitovati na, kako smo prije naveli, prvi i najvažniji korak u regulaciji tržišta.

To bi svakako pomoglo i u povećanju kvalitete ove javne rasprave, koju upravo stoga smatramo pozitivnom ali i preuranjenom.

Isto tako, predlažemo da kao jedan od rezultata ove javne rasprave i povećanja kvalitete, transparentnosti i predvidivosti rada Agencije, Agencija javno objavi plan aktivnosti i vremensku dinamiku analize mjerodavnih tržišta i provedbe postupka revizije standardnih ponuda, uzimajući u obzir i vrijeme potrebno za implementaciju možebitnih promjena u standardnim ponudama, jer je praksa pokazala da je za implementaciju istih u praksi potrebno 6 do 9 mjeseci od donošenja odluke Agencije.
zmarkota : Markottel je itekako zainteres..., 28.2.2007 23:18:13
Markottel je itekako zainteresiran za veću transparentnost i javnost rada Agencije, te podržava i pozdravlja ovu inicijativu Agencije.

Međutim, loš odaziv na raspravu nas jako brine, posebno ako razmotrimo i do sada jedini prispjeli komentar Vipnet-a. Naime, i taj komentar je čisto načelne prirode i uopće se ne dotiče ove i te kako važne teme i problema koji su vezanu uz nju. Potpuni izostanak interesa druga dva operatora s dominantnim položajem na mjerodavnom tržištu svjedoči o tome kako transparentnost i javnost baš i nisu na cijeni. Istina, uopće nas ne bi začudilo ako nakon par dana pročitamo i komentar HT-a, jer oni komentare, prema iskustvu iz prijašnjih rasprava, šalju na zadnji dan rasprave i to poštom.
Ovakvo stanje je s druge stane i potpuno razumljivo, jer dominantnim operatorima baš i ne odgovara promjena postojećeg stanja.

Ono što posebno brine je izostanak interesa od strane „alternativnih“ operatora i davatelja usluga koje predmetne standardne ponude ponajviše pogađaju jer iste direktno reguliraju uvjete i cijene međusobnog povezivanja i pristupa mreži.
Držimo kako je vrlo bitno i presudno utvrditi razloge ovakve nezainteresiranosti. Prilikom utvrđivanja razloga ne treba isključiti ni mogućnost kako je u biti došlo do svojevrsnog zamora i kako se stvarni pomaci u regulaciji i liberalizaciji TK tržišta u biti ne očekuju. Nerijetko čitamo kako se ne mali broj „alternativnih“ operatora za rješenje svojih, a i naših, problema obratio drugim institucijama, sudovima, komisijama, odborima…

Na žalost, svjedoci smo kako se liberalizacija provodi presporo i neučinkovito. Svjedoci smo i toga kako se zakon nesmetano krši, kako se tolerira kršenje zakona, kako se predmeti u Agenciji ne rješavaju ne samo tjednima i mjesecima, već i godinama.

Pored svega rečenog, ipak držimo kako je itekako bitno legalne ciljeve ostvarivati putem legalnih i ovlaštenih institucija što je u ovom slučaju Agencija. Agencija je ta koja je od države i naroda ovlaštena da provede zakon, regulira tržište telekomunikacija i uspostavi uvjete pogodne za fer tržišnu utakmicu na dobrobit svih građana RH. Stoga mislimo kako nije dobro što je ova javna rasprava i inicijativa Agencije ignorirana jer se na taj način šalje kriva informacija kako problema u biti nema. Javna rasprava i komentari trebali bi Agenciji poslužiti za cjelovitije sagledavanje interesa svih zainteresiranih. Ignoriranjem rasprave Agencija je ostala uskraćena za komentare upravo onih koje ponajviše pogađa zloupotreba nadmoćnog položaja i opstrukcija liberalizacije od strane dominantnih operatora.

Mi u Markottel-u ne odustajemo i imamo očekivanja od Agencije.
Od Agencije zahtijevamo i s pravom očekujemo da provede Zakon i osigura uvjete za korektnu i održivu tržišnu utakmicu. Očekujemo da Agencija preuzme aktivnu ulogu u regulaciji i liberalizaciji, očekujemo da spriječi kršenje zakona, a ako se isto pored toga i dogodi da se brzo i vrlo oštro sankcionira.
Od Agencije očekujemo da se učinkovito odupre i odbaci sve pritiske i opstrukcije koje dolaze od moćnih korporacija čiji interesi nisu poštivanje zakona RH, liberalizacija i tržišna utakmica, već profit pa marak bio i ne zaslužen i stečen protivno zakonu i moralu.


Stoga, kao potporu Agenciji u nastojanjima da svoj rad učini transparentnim i da provede učinkovitu regulaciju, kao prilog samoj temi javne rasprave u nekoliko crtica iznosimo svoje viđenje standardnih ponuda i to prvenstveno u dijelu koji se odnosi na pristup mreži odnosno uslugama s dodanom vrijednosti.

• Niti jedna od standardnih ponuda (HT, Vipnet, T-Mobile) nije udovoljila odredbi iz čl. 50. st. 3 Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama koja ih obvezuje da „Operatori sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu moraju izraditi i dostaviti na prethodnu suglasnost Vijeću Agencije standardne ponude pristupa mreži u skladu s odredbama članka 41. ovoga Pravilnika…“. I dvije godine od nastupanja ove obaveze sve tri standardne ponude su znači nepotpune i neusklađene sa zakonom. HT je kao slučajno ispustio ponuditi pristup 061 mreži i istu nesmetano koristi ekskluzivno. Mobilni operatori, ako izuzmemo pokoji naslov u SP, uopće nisu ponudili pristup uslugama s dodanom vrijednosti u svojim SP pristupa mreži (glasovne i ne glasovne usluge – SMS, plaćanje, MMS…). Nije naodmet napomenuti kako je nepostupanje po odredbi čl. 41. Pravilnika suprotno i odredbi iz čl.52 st. 2 Zakona.
• Mobilni operatori su u svoje standardne ponude i cjenike, suprotno odredbama iz čl. 41. st 4. koja propisuje pravo naplate STVARNOG rizika naplate, uvrstili odredbe o 20 % riziku naplate. Iako je brojka povelika iznenađenje je tim veće što se ta odredba u praksi primjenjuje na način da se isti taj 20% rizik naplate obračunava i na prepaid korisnike. Nije naodmet napomenuti kako je ne postupanje po odredbi čl. 41. Pravilnika suprotno i odredbi iz čl.54 st. 1 Zakona.
• Cijena polaznog prometa iz mobilnih mreža prema uslugama s dodanom vrijednosti u mreži drugog operatora su previsoke i nisu uopće uvažile zatečeno stanje na tržištu. Zatečeno stanje na tržištu podrazumijevalo je ukupan trošak povezivanja (originacija i terminacija) u iznosu od 0,30 kn/min, a nakon izdavanja suglasnosti na SP Vipnet-a i T-Mobile, samo trošak originacije popeo se na vrtoglavih 0,45 kn.


Znači sve tri standardne ponude su necjelovite i namjerno nekvalitetne, suprotne Zakonu, i predstavljaju kočnicu razvoja tržišta i kao takve ih treba temeljito izmijeniti i uskladiti sa Zakonom. Detaljno očitovanje u nekoliko navrata smo dostavili Agenciji i očekujemo kako će ti i ovi sada izneseni komentari doprinijeti kvalitetnijim standardnim ponudama koje će biti usklađene sa Zakonom.

Kako bi izbjegli opetovane manipulacije i opstrukcije od strane operatora, predlažemo da Agencija hitno izradi obrazac SP sa svim potrebnim i bitnim elementima i da ga dostavi operaterima na popunjavanje. Ovo bi uvelike pojednostavnilo transparentnosti, jednostavnosti i ne bi bilo moguće da operatori „ispuste“ cijela poglavlja ili provuku odredbu suprotnu zakonu.

Što se tiče SP za davatelje usluga s dodanom vrijednosti, predlažemo da Agencije čim prije otvori javno raspravu i na ovu temu. Situacija na tržištu je više nego teška i iziskuje hitno postupanje.

dhorvatic : Tele2 pozdravlja inicijativu H..., 1.3.2007 16:08:35
Tele2 pozdravlja inicijativu HAT-a za ovakvom raspravom, u prvom redu jer uvjeti navedeni u standardnim ponudama međusobnog povezivanja operatora sa znatnom tržišnom snagom utječu na uvjete poslovanja svih operatora (i davatelja usluga) te stoga isti moraju biti u mogućnosti predlagati promjene.

Uz već ranije poznate teme i problematiku koja je uglavnom vezana uz spor proces liberalizacije telekomunikacijskog tržišta kada su nepokretni operatori u pitanju, Tele2 ovdje ukratko želi navesti neke od tema koje smo i ranije isticali, a koje su usko povezane uz naše poslovanje.

Standardna ponuda međusobnog povezivanja T-Com-a:

1.Trenutno važeća Standardna ponuda međusobnog povezivanja T-Com-a je primjenjiva isključivo na nepokretne operatore, za što po našem mišljenu nema nikakvog opravdanja. Nacionalna cijena terminacije nikako ne bi smjela ovisiti o tome iz koje nacionalne mreže promet polazi. O razlozima koji podupiru naše mišljenje, kao i iskustvima usporedivih tržišta detaljnije smo već u nekoliko navrata govorili.

2.Problem principa korištenja iznajmljenih vodova potrebnih za međusobno povezivanje T-Com-a i operatora koji traži međusobno povezivanje. Naime, uz visoke cijene iznajmljenih vodova, T-Com u slučaju međusobnog povezivanja uvjetuje korištenje vlastitih vodova. Smatramo da to ne bi smio biti slučaj, osobito ukoliko se na tržištu nude iznajmljeni vodovi usporedive kvalitete i povoljnije cijene. Nadalje, povezano sa spomenutom problematikom, navodimo dugogodišnji problem veleprodajnog cjenika, tj. ne postojanje istoga ili postojanje, ali sa zanemarivim popustima u odnosu na količinu i početnu cijenu.

Standardne ponude međusobnog povezivanja mobilnih operatora:

1.Nastavno na pokrenute pregovore te spor o izmjeni cijene terminiranja u Tele2 mrežu, a s ciljem stvaranja razlike u odnosu na postojeće operatore (što je sukladno EU principima), predlažemo da HAT razmotri provedbu detaljne analize te mogućnost uvođenja tzv. «flat rate» cijene nacionalne terminacije (jedinstvena cijena bez obzira na period dana, radni dan ili blagdan). Također vjerujemo da je u sklopu navedenog moguće pronaći rješenje koje bi dugoročnije definiralo situaciju, što bi omogućilo dodatnu sigurnost svim operatorima. U sklopu prijedloga smatramo da početna cijena terminiranja u Tele2 mrežu treba biti veća od cijene terminiranja u mreže drugih pokretnih operatora (što je čest slučaj na tržištima EU-a), čime bi se i riješili otvoreni pregovori te spor. Ovdje predlažemo raspravu u kojoj bi uključene strane mogle prezentirati svoja stajališta te dostaviti sve potrebne podatke u cilju donošenja što kvalitetnijeg rješenja.