e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Natječajna dokumentacija za dodjelu općih poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na ciljanim geografskim područjima

 Zagreb, 17. kolovoza 2007.

Hrvatska agencija za telekomunikacije poziva sve zainteresirane da se uključe u javne konzultacije oko Natječajne dokumentacije za dodjelu općih poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na ciljanim geografskim područjima, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa Internetu.

Materijali za konzultaciju:

 


Vezani materijali :

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
uh1telekom : Javne konzultacije – Dodjela o..., 27.8.2007 10:28:21
Javne konzultacije – Dodjela općih poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na ciljanim geografskim područjima


Temeljem poziva HAT-a za uključenjem u javne konzultacije oko natječajne dokumentacije za dodjelu općih poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na ciljanim geografskim područjima u nastavku izlažemo naša stajališta i promišljanja sa svrhom i ciljem poboljšanja provedbe postupka a zbog ostvarivanja Akcijskog plana razvoja širokopojasnog pristupa internetu za 2007. godinu odnosno Strategije razvoja širokopojasnog pristupa internetu.

Temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu od 16. svibnja 2007. godine (Odluka) a na osnovu točke V HAT je pripremio prijedlog Natječajne dokumentacije koja je objavljena s pozivom na sudjelovanje u javnoj raspravi 20. kolovoza 2007. godine.

Kako se navodi u točci V Odluke Zadužuje se Hrvatska agencija za telekomunikacije da provede natječaj za dodjelu poticajnih sredstava iz točke IV ove Odluke davateljima usluga širokopojasnog pristupa internetu na ciljanim geografskim područjima , predloženi postupak i sadržaj natječajne dokumentacije u suprotnosti je općim načelima dodjele poticaja koji se uvijek dodjeljuju programima a temeljem općih uvjeta i kriterija te ocjene pojedinačnih programa . Opći poticaji se ne dodjeljuju postupkom javne nabave , nego ispunjavanjem propisanih općih uvjeta ali s naglaskom na posebnost i sposobnost operatora da svoji programom ostvari sve ili pojedinačne ciljeve Odluke Vlade RH.

U skladu s točkom IV umjesto provedbe Natječaja HAT mora uputiti Javni poziv svim davateljima usluga širokopojasnog pristupa internetu da dostave svoje programa realizacije Odluke Vlade RH.

Pod svim davateljima usluga širokopojasnog pristupa internetu podrazumijevaju se samo oni operatori na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu koji pružaju tu uslugu a to su samo oni koji osim valjane dozvole su temeljem RUO i sklopljenog Ugovora o najmu i uporabi slobodnog prostora u cijevima kabelske kanalizacije HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. i pripadajućeg dodatka pristupili kolokacijama odnosno kroz vlastitu i legaliziranu infrastrukturu stvorili uvjete pružanja usluga širokopojasnog pristupa internetu. Temeljem ovog kriterija opći poticaju se ne mogu ograničavati izbor tri ponuditelja kojima će biti ponuđena mogućnost sklapanja ugovora nego onom ili onima koji predloženim programima osiguravaju na najbolji način korištenje poticajnih sredstava.

Istovremeno HAT mora prema točci VII Odluke Poticajna sredstva iz točke IV Odluke dodjeljuju se za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu uz jamstvo ispunjavanja uvjeta osiguranja prava pristupa izgrađenoj infrastrukturi svim drugim davateljima telekomunikacijskih usluga na veleprodajnoj troškovnoj osnovi na ciljanim geografskim područjima osigurati i provoditi operativno korištenje infrastrukture što je poznavajući kompleksnost problema DTK, ograničavajući faktor realizacije ovog projekta.


Predlažemo da se radi ocjene programa koji će se kandidirati za dodjelu općih poticaja formira Radna grupa od pet (5) članova , dva iz redova HAT-a, dva iz redova Državnog ureda za e-Hrvatsku i jedan predstavnik Udruženja za telekomunikacije .

Rokovi realizacije: da se 15.rujna uputi javni poziv, javni poziv zaključuje se s 30 rujnom a odluka o dodjelu poticaja donosi do 20. listopada i potpis Ugovora s odabranim operatorima s 31. listopadom.

H1 Telekom
dvlah : ..., 9.9.2007 22:27:25


Dokument u prilogu: NOVI-NET(1).pdf
dfilipovic : ..., 10.9.2007 14:00:33
oiv : Komentar u prilogu...., 10.9.2007 17:44:00

Komentar u prilogu.Dokument u prilogu: HAT-ciljana_geografska_podrucja-2tocke(1).doc