e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Sukladno člancima 22. i 85. Zakona o elektroničkim komunikacijama, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije otvara javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra.

Priloženi dokumenti:
Datum otvaranja rasprave: 24.07.2008.
 
Datum zatvaranja rasprave: 01.09.2008.

Odgovori na komentare :
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
tkajdi : Poštovani,

svoj komen..., 28.8.2008 11:49:21
Poštovani,

svoj komentar dostavljamo u privitku.

S poštovanjem,

Tomislav Kajdi
Menadžer Prodaje i marketinga
WiMAX Telecom d.o.o.

Dokument u prilogu: Komentar frekvencije(1).doc
ibarlek : VIPnet pozdravlja otvaranje ja..., 29.8.2008 10:31:00
VIPnet pozdravlja otvaranje javne rasprave od strane Agencije u skladu s novim Zakonom o elektroničkim komunikacijama i s ciljem osiguranja potpune transparentnosti i mogućnosti sudjelovanja svih zainteresiranih strana u aktivnostima koja imaju najveći utjecaj na regulaciju telekomunikacijskog tržišta i na daljnji razvoj toga tržišta.

Naši prijedlozi izmjena isključivo se odnose na izmjene Dodatka 2 Pravilniku o namjeni radiofrekvencijskog spektra – Tablice namjene, posebice u svjetlu otvorene javne rasprave o Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra.

U prilog javnoj raspravi dostavljamo dva dokumenta:
1. Očitovanje - komentari i obrazloženje prijedloga izmjena Tablice namjene
2. Tablica namjene - Pregled predloženih izmjena

Srdačan pozdrav,

VIPnet d.o.o.
Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb


Dokument u prilogu: 1_VIPnet_komentar_Pravilnik_o_namjeni_RFspektra.pdf

Dokument u prilogu: 2_VIPnet Dodatak 2 - Tablica_namjene.pdf