e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke u postupku analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike.

Priloženi dokument:


Datum otvaranja rasprave: 18. lipnja 2014.
Datum zatvaranja rasprave: 23. srpnja 2014.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VIPnet d.o.o.: VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja..., 22.7.2014 15:02:58
VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja komentare u okviru javne rasprave o analizi tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. Uz punu podršku prijedlogu Odluke o zadržavanju regulatornih obveza na predmetnom tržištu, nalazimo neophodnim proširiti predmetne regulatorne obveze i na povezano društvo OT-Optima Telekom d.d., te utvrditi postojanje značajne tržišne snage i za usko povezana tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2014-07-22_Vipnet_komentar_analiza trzišta pristupa na fiksnoj lokaciji.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 22.7.2014 18:59:34
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. za telekomunikacijske usluge (dalje u tekstu: Metronet) ovim putem dostavlja komentare i prijedloge na Javnu raspravu Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, objavljenu na internetskim stranicama Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Nadamo se da ćete prilikom donošenja konačne odluke u ovom postupku uzeti u obzir naše komentare i prijedloge. Srdačan pozdrav, Metronet telekomunikacije d.d.
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 22.7.2014 19:01:27
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. za telekomunikacijske usluge ovim putem dostavlja komentare i prijedloge na Javnu raspravu Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, objavljenu na internetskim stranicama Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Nadamo se da ćete prilikom donošenja konačne odluke u ovom postupku uzeti u obzir naše komentare. Srdačan pozdrav, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta_JR M1_2014-07-22.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, Hrvatski Telekom d.d..., 23.7.2014 12:53:53
Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. ovim putem dostavlja Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti svoje komentare u okviru javne rasprave o Analizi tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari HT - Javna rasprava - Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike - 23 07 14.pdf
Iskon Internet: Poštovani, osim putem Iskon Intern..., 23.7.2014 13:51:57
Poštovani, osim putem Iskon Internet d.d. dostavlja svoje komentare uokviru javne rasprave u postupku analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. Srdačan pozdrav, Iskon Internet d.d.

Dokument u prilogu: Iskon_Internet_komentari_pristup_objava_2014.pdf