e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
 Sukladno članku 29. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne Novine br. 73/08) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu na temu '' Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta“ te poziva operatore i sve ostale zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priloženi dokument.

Datum otvaranja rasprave: 12. studenog 2008.

Datum zatvaranja rasprave: 12. prosinca 2008. (Registracija je moguća najkasnije do 12. prosinca 2008. u 12 sati, a slanje komentara najkasnije do 12. prosinca 2008. u 16 sati.)


Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentari se mogu slati i poštom na adresu sjedišta HAKOM-a, do isteka dana određenog kao datum zatvaranja javne rasprave.

Priloženi dokument:

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
mpavlic : Poštovani,
isprika u preth..., 3.12.2008 13:52:53
Poštovani,
isprika u prethodnom mailo nisam dostavio dokument što ćinim sada. Molim javite ako nije prošlo.
Hvala
S poštovanjem
Marijan Pavlić

Dokument u prilogu: Pravilnik-pravo puta 04.11.08..doc
bstipetic : ..., 10.12.2008 16:52:13
pmiovic : ..., 12.12.2008 11:03:37
ncvitan : ..., 12.12.2008 15:40:21
dbratkovic : ..., 12.12.2008 15:57:35
hakom : Komentari zaprimljeni poštom d..., 16.12.2008 9:33:10
Komentari zaprimljeni poštom do 12. prosinca 2008.

Dokument u prilogu: Metronet.pdf

Dokument u prilogu: zagrebacki holding.pdf