e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o Pravilniku o izračunu i visini naknada te načinu plaćanja za sredstva iz kojih se financira Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije poziva sve zainteresirane da se uključe u raspravu o Pravilniku o izračunu i visini naknada te načinu plaćanja za sredstva iz kojih se financira Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

Priloženi dokumenti :  Pravilnik o financiranju Agencije_JAVNA RASPRAVA.doc

Datum otvaranja rasprave: 21. studeni 2008.

Datum zatvaranja rasprave: 22. prosinac 2008.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati 22. prosinca 2008. godine, a slanje komentara najkasnije do 16 sati 22. prosinca 2008. godine.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor.
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
idobraca : Smatram da donošenjem Pravilni..., 18.12.2008 19:39:59
Smatram da donošenjem Pravilnika o izračunu i visini naknada te načinu plaćanja za sredstva iz kojih se financira Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije treba prestati vrijediti i Pravilnik o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija ("Narodne novine", br. 49/04., 57/04., 93/05. i 106/07.) budući je većina članaka preuzeta i iz navedenog pravilnika.
Ako sam dobro primijetio predloženim pravilnikom više se neće naplaćivati naknada za Pokretnu radijsku postaju u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži druge generacije (članak 3.st.1 točka 2. u tablici 2. Pravilnika o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija) što je odavno bilo najavljivano, i s time se slažem. U slučaju da postoji potreba za takvom naknadom ona se treba također razmjerno smanjiti kao što je i to učinjeno s ostalim predloženim naknadama.
dkulisic :
Poštovani, zahvaljujemo V..., 19.12.2008 9:30:30

Poštovani, zahvaljujemo Vam na mogućnosti da kroz javnu raspravu izložimo svoje komentare na tekst te da skrenemo pažnju na pojedine dijelove Pravilnika za koje smatramo da treba nadopuniti i/ili promjeniti. U privitku Vam šaljemo naša mišljenja i prijedloge na Pravilnik o naknadama za upravljanje i uporabu RF spektra.

Pozdrav

Denis Nikola Kulišić

Dokument u prilogu: Dopis - Pravilnik o naknadama za upravljanje i uporabu RF spektra HAKOM kon.doc
sprosinecki : Komentar u prilogu!..., 22.12.2008 9:46:28
Komentar u prilogu!

Dokument u prilogu: NARODNI2.doc
fgreguric : Komentar u prilogu..., 22.12.2008 9:51:33
Komentar u prilogu

Dokument u prilogu: ANTENA AGENCIJA.doc
psunjic : ..., 22.12.2008 12:26:52
sbukovcankvaternik : ..., 22.12.2008 15:41:34
dkulas : Komentar na prijedlog pravilni..., 22.12.2008 16:46:31
Komentar na prijedlog pravilnika u prilogu.

Dokument u prilogu: KOMENTAR_PNHAKOM.doc