e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Pravilnik o standardnim ponudama
Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 58. stavka 4. i stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne Novine br. 73/08), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu na temu ''Pravilnik o standardnim ponudama„ te poziva operatore i sve ostale zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priloženi dokument.


Priloženi dokumenti: Pravilnik o standardnim ponudama


Datum otvaranja rasprave: 09. prosinca 2008. godine

Datum zatvaranja rasprave: 09. siječnja 2009. godine


(Registracija je moguća najkasnije do 12:00 sati dana 09. siječnja 2009. godine, a slanje komentara najkasnije do 16:00 sati dana 09. siječnja 2009. godine.)


Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
ibarlek : VIPnet ovim putem dostavlja sv..., 8.1.2009 11:04:44
VIPnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu od strane Agencije na temu Pravilnika o standardnim ponudama, te se nadamo da će vam naši komentari i prijedlozi izmjena Pravilnika, priloženi ovdje, biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni.


Srdačan pozdrav,

VIPnet d.o.o.
Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb


Dokument u prilogu: VIPnet_komentar_Pravilnik o standardnim ponudama(1).pdf
dkulas : Poštovani,
registracijom n..., 9.1.2009 14:10:15
Poštovani,
registracijom na ovu javnu raspravu sam uočio da do ovog trenutka, a danas je posljednji dan, nema ni jednog komentara. Pretpostavljam da će neki komentari stići tijekom dana, ali je očito smanjenje interesa za učešće u javnim raspravama.
Razlog tome možda treba tražiti u činjenici da rezultati proteklih nekoliko javnih rasprava nisu objavljeni, da su komentari na prijedloge pravilnika ignorirani, te da u takvom obliku javna rasprava i nema smisla. To je bilo posebno očito pri donošenju Pravilnika o financiranju agencije koji je donesen dva dana po okončanju rasprave, u paketu sa čitavim nizom drugih pravilnika, iz čega je bilo sasvim razvidno da i nije bilo nikakve namjere da se ikakvi komentari uvaže. Primjerice, smatram da je taj pravilnik izuzetno loš.
Sukladno uočenom, neću ovoga puta gubiti vrijeme na komentare koje očito nitko i ne čita. Za zaštitu od nezakonitosti i nepravilnosti u pravilnicima postoje pravni lijekovi koji su jedino što nam u ovakvoj situaciji preostaje, premda još uvijek smatram da bi bilo znatno racionalnije i mudrije iskoristiti rezultate javne rasprave da se poboljša sadržaj zakona ili pravilnika.
U nadi da će to u budućnosti tako i biti, ostajem s poštovanjem.
odvjetnik
Dinko Kulaš
hkokot : ..., 9.1.2009 14:47:09
ncvitan : ..., 9.1.2009 15:48:17
hhakom : Komentar pristigao od Metrone..., 20.1.2009 10:17:25
Komentar pristigao od Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Pravilnik o standardnim ponudama- MT Napomena 16.12.08..doc