e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja.

Priloženi dokument: Datum otvaranja rasprave: 30. srpnja 2014.
Datum zatvaranja rasprave: 15. rujna 2014.

Odgovori i zaključci

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Tele2 d.o.o.: Poštovani Tele2 d.o.o. ovim putem d..., 12.9.2014 9:34:27
Poštovani Tele2 d.o.o. ovim putem dostavlja komentare na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja. Srdačan pozdrav. Tele2 d.o.o.

Dokument u prilogu: Javna rasprava_MNP_komentari_Tele2.pdf
Igor: Prenosivnost je prema ZEK definira..., 14.9.2014 23:16:08
Prenosivnost je prema ZEK definira kao mogućnost da krajnji korisnik javno dostupnih telefonskih usluga, uključujući i usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, na vlastiti zahtjev, zadrži dodijeljeni broj neovisno o promjeni operatora. Predloženim izmjenama dodatno se usporava prenosivost broja na štetu krajnjeg korisnika ne vodeći brigu o njegovim interesima, već izgleda da je cilj zadržavanja postojećeg broja operatora na tržištu, ali i njihovih udjela. Obzirom da prema pravilniku primatelj broja je u obvezi provesti testiranja prije priključenja novog krajnjeg korisnika, neprimjeren je predloženi rok od 48 sati za povrat krivo prenesenog broja, već rok mora biti najviše 24 sata. Vezano za period tehničke nemogućnosti rada CABPa, HAKOM bi trebao u svrhu otklanjanja moguće zlouporabe predložene odredbe od strane operatora i radi transparentnosti prema krajnjim korisnicima, na svojim stranicama u realnom vremenu objavljivati periode nedostupnosti CABPa. Člankom 66. Stavkom 6. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga propisano je kako novi operator obvezan je u roku od četrdeset i pet dana (rok se može produžiti!) od dana potpisivanja jedinstvene izjave od strane krajnjeg korisnika realizirati zatraženu uslugu. Obzirom na navedeni rok, krajnji korisnik ne može istovremeno podnijeti Zahtjev za prijenos broja i Jedinstvenu izjavu krajnjeg korisnika o raskidu ugovora s postojećim operatorom obzirom da prema prijedlogu Pravilnika o prenosivosti broja prvi bi vrijedio najviše 30 dana, a drugi najviše 45 dana, čime se može onemogućiti prijenos broja u nepokretnoj mreži te se onemogućuje i isplata naknade za nepravovremeni prijenos broja. S time u vezi trebalo bi i modificirati članak 14. Pravilnika. Ispada da na datum prijenosa nema utjecaja krajnji korisnik već isključivo dogovaraju primatelj i davatelj broja. Predloženom izmjenom članka 18. Mogućnost korištenja SMS-a brisati. Kako predlagatelj očekuje da u SMS poruci (160 znakova) bude krajnjem korisniku dana potpuna i jasna informacija o razlozima odbijanja prijenosa broja i kontakt podacima primatelja broja radi eventualnog iskazivanje prigovora
VIPnet d.o.o.: VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja..., 15.9.2014 10:01:59
VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja komentare u okviru javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o prenosivosti broja. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2014-09-15_Vipnet_komentar_izmjene Pravilnika o NP.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, Hrvatski Telekom d.d..., 15.9.2014 13:41:58
Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari na prijedlog izmjena Pravilnika o prenosivosti broja HT d.d. 15.9.2014.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 15.9.2014 13:47:52
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. ovim putem dostavlja komentare i prijedloge na Javnu raspravu Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja. S obzirom na važnost postupka prijenosa broja i nužnosti usklađivanja ovog postupka s postupkom promjene operatora u nepokretnoj mreži, predlažemo da HAKOM organizira radionicu na kojoj će se raspraviti svi problemi, a da nakon toga objavi drugi krug javne rasprave o Prijedlogu Pravilnika. S poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta_JR PID Pravilnika o prenosivosti broja_2014-09-15.pdf
Iskon Internet: Poštovani, Iskon Internet dostavlj..., 15.9.2014 13:48:04
Poštovani, Iskon Internet dostavlja svoje komentare na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja. Srdačan pozdrav, Iskon Internet d.d.

Dokument u prilogu: Prijenos_broja_2014_iskon_komentari.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, OT-Optima Telekom d.d o..., 15.9.2014 13:54:19
Poštovani, OT-Optima Telekom d.d ovim putem dostavlja svoje komentare na objavljeni Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja. S poštovanjem

Dokument u prilogu: Komentari Optime na prijedlog Pravilnika o prenosivosti broja fin.pdf
H1 TELEKOM D.D.: Poštovani, H1 Telekom d.d. dostavlj..., 15.9.2014 13:57:24
Poštovani, H1 Telekom d.d. dostavlja svoje kometare na Javnu raspravu Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja, Srdačan pozdrav

Dokument u prilogu: Komentari na Javnu raspravu-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja II.doc