e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Godišnjeg programa rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015.
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Godišnjeg programa rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015.

Priloženi dokument: Datum otvaranja rasprave: 30. srpnja 2014.
Datum zatvaranja rasprave: 18. kolovoza 2014.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 10 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

Komentar UPKH koji je pristigao poštom izvan roka (pdf)

Odgovori i zaključci

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u okviru javne rasprave..., 18.8.2014 9:28:07
Poštovani, u okviru javne rasprave koju je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti otvorila dana 30. srpnja 2014. godine u vezi prijedloga Godišnjeg programa rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015. Hrvatski Telekom d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare.

Dokument u prilogu: HAKOM_program_rada_2015_komentari_HT_18082014.pdf