e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015.
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015.

Priloženi dokument: Datum otvaranja rasprave: 30. srpnja 2014.
Datum zatvaranja rasprave: 18. kolovoza 2014.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 10 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

Odgovori i zaključci

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, s obzirom na viškove p..., 18.8.2014 9:32:03
Poštovani, s obzirom na viškove prenesenih prihoda HAKOM-a, HAKOM bi trebao voditi računa o izmjeni načina obračuna naknada za 2015. godinu u svrhu izbjegavanja stvaranja novih viškova. Trenutno ostvarene viškove nužno je, sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, koristiti za poticanje razvoja elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, a osobito širokopojasnih mreža koje omogućuju pristup velikim pristupnim brzinama. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.