e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

2. krug javne rasprave - Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike
HAKOM otvara javnu raspravu o dopunjenom prijedlogu odluke u postupku analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike kojim su uzete u obzir promjene do kojih je na mjerodavnom tržištu došlo preuzimanjem upravljačkih prava Hrvatskog Telekoma d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 nad OT-Optima Telekom d.d., Zagreb, Bani 75/a. HAKOM napominje kako će u ovom krugu u obzir biti uzeti samo komentari koji se odnose na predložene izmjene u odnosu na prvi krug javne rasprave

Priloženi dokumenti: Datum otvaranja rasprave: 30. srpnja 2014.
Datum zatvaranja rasprave: 25. kolovoza 2014.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VIPnet d.o.o.: VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja..., 21.8.2014 12:54:26
VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja komentare u okviru 2.kruga javne rasprave o analizi tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. Uz punu podršku prijedlogu Odluke o zadržavanju regulatornih obveza na predmetnom tržištu i proširenju predmetnih regulatornih obveza i na povezano društvo OT-Optima Telekom d.d., nalazimo ključnim za daljnje osiguranje ravnopravne tržišne utakmice utvrđivanje postojanja značajne tržišne snage i za usko povezana tržišta javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2014-08-21_Vipnet_komentar_analiza trzišta pristupa fiksna lokacija_2.krug.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. u..., 22.8.2014 16:48:51
Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. u prilogu dostavlja komentare u 2. krugu javne rasprave o analizi tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Javna rasprava - Analiza tržišta pristupa - 2. krug - komentari Hrvatskog Telekoma d.d. - 22.08.2014..pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, OT- Optima Telekom d.d...., 25.8.2014 13:56:32
Poštovani, OT- Optima Telekom d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare na 2. krug javne rasprave te objavljeni prijedlog Odluke i dokument Analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. S poštovanjem

Dokument u prilogu: Komentari Optime na 2. JR Analiza tržišta pristupa FIN.pdf