e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Priloženi dokumenti: 
 Datum otvaranja rasprave: 07. listopada 2014.
Datum zatvaranja rasprave: 03. studenog 2014.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

Odgovori i zaključci

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.: Poštovani, U prilogu dostavljam..., 28.10.2014 9:47:32
Poštovani, U prilogu dostavljam komentare HŽ Infrastrukture na Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslvoa Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. S poštovanjem, Zrinka Čanaki Zaić

Dokument u prilogu: 2014_10_24 Pravilnik o plaćanju scan.pdf
VIPnet d.o.o.: VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja..., 3.11.2014 10:05:12
VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja komentare i prijedloge izmjena i dopuna u okviru javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2014-11-03_Vipnet_komentar_Pravilnik o naknadama HAKOM-a.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, Hrvatski Telekom d.d...., 3.11.2014 13:41:36
Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. u prilogu dostavlja komentare na prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d

Dokument u prilogu: HT-komentari-Pravilnik_naknade_za_obavljanje_poslova_HAKOM-a_2014-11-03.pdf