e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javne konzultacije - M2M komunikacija; regulatorni pregled
Sukladno članku 12. st. 1. t. 23. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/2011, 133/2012 i 80/2013, ), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) otvara javne konzultacije na temu „M2M komunikacija - regulatorni pregled“, te poziva sve zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta, primjedbe, prijedloge i komentare na priloženi dokument.


Priloženi dokumenti:

Javne konzultacije - M2M komunikacija - regulatorni pregled


Datum otvaranja javnih konzultacija: 17. prosinca 2014.
Datum zatvaranja javnih konzultacija: 30. siječnja 2015.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati 30. siječnja 2015.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javnih konzultacija. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, nastavno na javne konzul..., 29.1.2015 18:06:02
Poštovani, nastavno na javne konzultacije objavljene 17. prosinca 2014. godine na internetskim stranicama Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Hrvatski Telekom d.d. se na postavljena pitanja očituje u priloženom dokumentu. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: M2M javne konzultacije_odgovori HT_29012015.pdf
VIPnet d.o.o.: Vipnet kao operator javnih komunika..., 30.1.2015 10:02:48
Vipnet kao operator javnih komunikacijskih mreža i usluga ovim putem, temeljem unaprijed zadanih pitanja, dostavlja svoje komentare i prijedloge u okviru javnih konzultacija na temu M2M komunikacija. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2015-01-30_Vipnet_komentar_M2M.pdf
Tele2 d.o.o.: Tele2 d.o.o. ovim putem dostavlja k..., 30.1.2015 13:28:43
Tele2 d.o.o. ovim putem dostavlja komentare u okviru javnih konzultacija o M2M komunikaciji. Srdačan pozdrav, Tele2 d.o.o. Ulica grada Vukovara 269d, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Tele2_M2M_komentari.pdf