e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Analiza tržišta završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke u postupku provođenja Analize tržišta završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži.

Priloženi dokumenti: Datum otvaranja rasprave: 17. prosinca 2014.
Datum zatvaranja rasprave: 30. siječnja 2015.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VIPnet d.o.o.: VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja..., 16.1.2015 13:15:14
VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja komentare i prijedloge izmjena i dopuna u okviru javne rasprave o analizi tržišta završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2015-01-16_Vipnet_komentar_Analiza tržišta_terminacija pokretne.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu dostavljam..., 20.1.2015 10:54:03
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. u okviru javne rasprave o prijedlogu odluke u postupku provođenja Analize tržišta završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d

Dokument u prilogu: HT-komentari-Analiza_tržišta_M2_2015-01-20.pdf
Tele2 d.o.o.: Tele2 d.o.o. ovim putem dostavlja k..., 29.1.2015 15:57:42
Tele2 d.o.o. ovim putem dostavlja komentare u okviru javne rasprave o analizi tržišta završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži. Srdačan pozdrav, Tele2 d.o.o. Ulica grada Vukovara 269d, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Tele2_komentari.pdf
H1 TELEKOM D.D.: H1 Telekom d.d. dostavlja komentare..., 30.1.2015 13:28:11
H1 Telekom d.d. dostavlja komentare i prijedloge u okviru Javne rasprave - Analiza tržišta završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži. Srdačan pozdrav, H1 Telekom d.d. Put Tršćenice 10, Split

Dokument u prilogu: Javna rasprava- Analiza tržišta završavanja glasovnih poziva u vlastitu mobilnu mrežu.doc.docx
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, ovim putem OT-OPTIMA T..., 30.1.2015 13:58:38
Poštovani, ovim putem OT-OPTIMA TELEKOM d.d. dostavlja svoje komenatre za Javnu raspravu - Analiza tržišta završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži. S poštovanjem

Dokument u prilogu: Komentari Optime na Analizu završavanja poziva u mobilnoj mreži FIN.pdf