e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Izmjene i dopune Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
 Vijeće HAKOM-a je na sjednici održanoj 14. siječnja 2015. usvojilo prijedlog Izmjena i dopuna Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 14. siječnja do 30. siječnja 2015.
U postojećem Planu dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze potrebno je izmijeniti kanalne rasporede za 18 i 23 GHz. Kanalni raspored za frekvencijsko područje 23 GHz mijenja se radi povećane potrebe za kanalima veće širine te uvođenja novog kanalnog rasporeda za kanale širine 56 MHz, a u skladu s europskom preporukom T/R 13-2. U kanalnom rasporedu za frekvencijsko područje 18 GHz potrebno je ispraviti uočene pogreške.


Priloženi dokumenti: Datum otvaranja rasprave: 14. siječnja 2015.
Datum zatvaranja rasprave: 30. siječnja 2015.

Odgovori i zaključci

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: U okviru javne rasprave koju je Hrv..., 29.1.2015 12:57:19
U okviru javne rasprave koju je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) otvorila dana 14. siječnja 2015. godine o prijedlogu izmjena i dopuna Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze za frekvencijska područja 18 GHz i 23 GHz, u prilogu iznosimo komentare Hrvatskog Telekoma d.d.

Dokument u prilogu: HT-komentari-Plan_dodjele_MV-2015-01-26.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, dodatno na prethodno..., 30.1.2015 10:53:41
Poštovani, dodatno na prethodno poslane komentare Hrvatskog Telekoma d.d. na prijedlog izmjena i dopuna Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze za frekvencijska područja 18 GHz i 23 GHz, ovim putem želimo skrenuti pažnju kako smo naknadnim uvidom u Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze (dalje: Plan) utvrdili da norme navedene u Planu nisu ažurirane za sva frekvencijska područja. Na primjer, smatramo kako bi za: - frekvencijsko područje 2 GHz umjesto EN 300 454 trebalo biti navedeno EN 302 217; - frekvencijsko područje 7,2 GHz umjesto EN 301 216 trebalo biti navedeno EN 302 217; - frekvencijsko područje 10 GHz umjesto EN 300 638 trebalo biti navedeno EN 302 217; - frekvencijsko područje 14 GHz umjesto EN 300 638 trebalo biti navedeno EN 302 217. Stoga predlažemo da se u okviru ove javne rasprave u Planu provedu i potrebne promjene i usklađivanja normi za pojedina frekvencijska područja. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d