e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji.

Priloženi dokumenti: Datum otvaranja rasprave: 28. siječnja 2015.
Datum zatvaranja rasprave: 13. veljače 2015.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Hrvatski Telekom d.d. pozdravlja pr..., 28.1.2015 17:54:47
Hrvatski Telekom d.d. pozdravlja prijedlog deregulacije cijene završavanja glasovnih poziva koji su započeli sa A brojeva koji pripadaju nekom od međunarodnih operatora iz zemlje koja nije članica EU/EEA i za pozive za koje nije moguće utvrditi zemlju pozivatelja. Pri tome HT predlaže da datum početka primjene deregulacije bude najkasnije 1. travanj 2015. godine.
VIPnet d.o.o.: VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja..., 12.2.2015 13:34:14
VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja komentare i prijedloge izmjena u okviru javne rasprave u postupku analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji, uz podršku predloženim promjenama u obvezi nadzora cijena, ali i uz zahtjev za neophodnim promjenama u cijenama završavanja poziva na brojevima hitnih službi. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2015-02-12_Vipnet_komentar_Analiza tržišta terminacije u nepokretne mreže.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Nastavno na inicijalni komentar Hrv..., 13.2.2015 13:34:05
Nastavno na inicijalni komentar Hrvatskog Telekoma d.d. (od 28.01.2015., 17:54:47) kojim je pozdravljen prijedlog deregulacije cijene završavanja glasovnih poziva koji su započeli sa A brojeva koji pripadaju nekom od međunarodnih operatora iz zemlje koja nije članica EU/EEA i za pozive za koje nije moguće utvrditi zemlju pozivatelja, ovim putem Hrvatski Telekom d.d. dostavlja dodatne komentare na prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: HT-komentari-fiksna_terminacija-2015-02-13.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d...., 13.2.2015 13:52:00
Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d. ovim putem dostavlja svoje komenatre na objavljeni prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji te pripadajući dokumnet Analize tržišta. S poštovanjem

Dokument u prilogu: komentari_OT-a na analizu tržišta terminacije poziva 2015 fin.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 13.2.2015 13:52:42
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. za telekomunikacijske usluge ovim putem dostavlja komentare i prijedloge u javnoj raspravi o Prijedlogu odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji. Nadamo se da ćete kod donošenja konačne odluke uzeti u obzir naše prijedloge i komentare. S poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta_Prijedlog odluke o analizi tržišta terminacije u fiksne mreže_2015-02-13.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 13.2.2015 13:56:57
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. za telekomunikacijske usluge ovim putem dostavlja komentare i prijedloge u javnoj raspravi o Prijedlogu odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji. Nadamo se da ćete kod donošenja konačne odluke uzeti u obzir naše prijedloge i komentare. S poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta_Prijedlog odluke o analizi tržišta terminacije u fiksne mreže_2015-02-13.pdf