e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Uvjeti IP međupovezivanja
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu dokumenta o uvjetima IP međupovezivanja.


Priloženi dokumenti: Datum otvaranja rasprave: 13. ožujka 2015.
Datum zatvaranja rasprave: 30. ožujka 2015.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. u..., 30.3.2015 11:21:27
Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. u prilogu dostavlja komentare u javnoj raspravi o uvjetima IP međupovezivanja. S poštovanjem, Hrvatski telekom d.d.

Dokument u prilogu: HT-komentari-IP-IC-2015-03-30.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d...., 30.3.2015 12:39:23
Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare na objavljeni prijedlog dokumenta Uvjeti IP međupovezivanja. S poštovanjem,

Dokument u prilogu: komentari_OT-a na prijedlog dokumenta uvjeta IP međupovezivanja.docx
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, ovim putem dostavljam..., 30.3.2015 12:50:45
Poštovani, ovim putem dostavljamo komentare Metronet telekomunikacija d.d. na prijedlog dokumenta Uvjeti IP međupovezivanja objavljen na javnoj raspravi. U priloženom dokumentu iznijeli smo naše prijedloge, dopune i komentare, a vjerujemo da će i ostali operatori iznijeti veći broj komentara te stoga zbog iznimne važnosti ovog dokumenta predlažemo da se nakon prikupljanja i obrade svih komentara, a prije donošenja konačne odluke održi i drugi krug javne rasprave kako bi se svim operatorima omogućilo da iznesu svoja očitovanja na prijedloge, primjedbe i mišljenja iznesena u ovoj javnoj raspravi. Nadamo se da ćete prihvatiti naše prijedloge i komentare. S poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Prijedlog za javnu raspravu_IP međupovezivanje_MT final.docx
Tele2 d.o.o.: Nastavno na otvaranje javne rasprave o prijedlogu dokumenta Uvjeti IP međupovezivanja..., 30.3.2015 13:10:13
Poštovani, Tele2 d.o.o. u prilogu dostavlja komentare u javnoj raspravi o uvjetima IP međupovezivanja. S poštovanjem, Tele2 d.o.o.

Dokument u prilogu: Javna rasprava - Uvjeti IP međupovezivanja.pdf