e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Analiza tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke u postupku provođenja Analize tržišta na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište.

Priloženi dokumenti: 


Na zahtjev operatora, produljuje se rok za javnu raspravu do 17 travnja 2015. do 14 sati.

Datum otvaranja rasprave: 13. ožujka 2015.
Datum zatvaranja rasprave: 17. travnja 2015.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
H1 TELEKOM D.D.: H1 Telekom d.d., iz Splita, Put Trš..., 17.4.2015 10:09:56
H1 Telekom d.d., iz Splita, Put Trščenice 10, dostavlja svoj komentar na Javnu raspravu-Analiza tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište. Srdačan pozdrav, H1 Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari za javnu raspravu_veleprodajni sredisnji pristup final.pdf
Amis Telekom d.o.o.: U privitku dostavljamo primjedbe, p..., 17.4.2015 12:27:13
U privitku dostavljamo primjedbe, prijedloge i mišljenja na tekst Analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište. S poštovanjem, Amis Telekom d.o.o.

Dokument u prilogu: 20150417 - Javna rasprava - Analiza tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište.pdf
VIPnet d.o.o.: VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja..., 17.4.2015 12:41:48
VIPnet d.o.o. ovim putem dostavlja komentare i prijedloge u javne rasprave o analizi tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište kojom se određuju nove regulatorne obveze na mjerodavnom tržištu za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa. Vipnet podržava Prijedlog odluke i dokument analize tržišta, kojima se određuju nove regulatorne obveze na mjerodavnom tržištu za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i posljedično, izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa. Međutim, nalazimo i nužnost nadogradnje i nadopune, te preciziranja regulatornih obveza, posebice s aspekta detektiranih prijetnji tržišnoj utakmici i pojava koje negativno utječu na operatore korisnike i same krajnje korisnike usluga. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2015-04-17_Vipnet_komentar_Analiza tržišta_Bitstream.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d...., 17.4.2015 13:27:16
Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d. ovim putem dostavlja svoje komentari na objavljeni prijedlog odluke u postupku provođenja Analize tržišta na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište te pripadajući dokument analize tržišta. S poštovanjem,

Dokument u prilogu: komentari_OT-a na analizu tržišta za BSA 2015 za objavu.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u prilogu dostavljamo k..., 17.4.2015 13:43:31
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. Skrećemo pažnju da se radi o jedinstvenim komentarima na Analizu tržišta velprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i Analizu tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari HT d.d. _ Analiza_veleprodajnih tržišta_17.4.2015. final.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 17.4.2015 13:59:51
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare Metronet telekomunikacija d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta_Prijedlog odluke o analizi tržišta M3b 2015-04-17.pdf