e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Analiza tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji
HAKOM objavljuje 2. krug  javne rasprave o prijedlogu odluke u postupku provođenja Analize tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji.

Priloženi dokumenti: 


Registrirajte se na javnu raspravu


Datum otvaranja rasprave: 11. svibnja 2015.
Datum zatvaranja rasprave: 01. lipnja 2015.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.