e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava – Prijedlog Naputka o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Naputka o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja


Priloženi dokumenti: 


Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 29. srpnja 2015.
Datum zatvaranja rasprave: 17. kolovoza 2015.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.