e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Izmjena analize tržišta pristupa za privatne i poslovne korisnike, analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa i analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke u postupku izmjene analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište.


Priloženi dokumenti: 


Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 23. rujna 2015.
Datum zatvaranja rasprave: 12. listopada 2015.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.