e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava – Plan dodjele za frekvencijski pojas 1452-1492 MHz
 I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA DODJELE
 
Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje planova dodjele radijskih frekvencija - Plana dodjele za frekvencijski pojas 1452-1492 MHz.
 
ZEK-om je određeno da je upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, kao prirodno ograničenog općeg dobra, od interesa za Republiku Hrvatsku te da je HAKOM odgovoran za osiguranje djelotvornog upravljanja radiofrekvencijskim spektrom.
 
Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra (NN br. 107/13 i 94/15) frekvencijsko područje 1452-1492 MHz je namijenjeno za dodatnu silaznu vezu u MFCN (Mobile/Fixed Communications Networks) mrežama.
 
Odlukama Odbora za elektroničke komunikacije ECC/DEC/(13)03 i Europske komisije (EU)2015/750, donesenima na osnovu CEPT izviješća 54 te ECC izviješća 188 i 202, usvojeni su harmonizirani tehnički uvjeti uporabe frekvencijskog područja 1452-1492 MHz za implementaciju MFCN mreža koji su zasnovani na frekvencijskom rasporedu na osnovi blokova širokih 5 MHz te na minimalnim restriktivnim tehničkim uvjetima u vidu ograničenja izvanpojasne maske ruba kanala (out-of-block BEM).
 
Susjedna frekvencijska područja, 1429-1452 MHz i 1492-1518 MHz, su prema Pravilniku o namjeni radiofrekvencijskog spektra (NN br. 107/13 i 94/15) namijenjeni za vojno/civilnu odnosno vojnu uporabu. Sukladno ECC izviješću 202, a ovisno o budućoj uporabi susjednih frekvencijskih područja u Republici Hrvatskoj, moguća su dodatna ograničenja uporabe radiofrekvencijskog spektra kao što su uvođenje koordinacije tj. definiranje specifičnih tehničkih parametara pojedinih baznih postaja ili dodatnih unutarnih pojasnih i izvanpojasnih EIRP ograničenja.
 
 
II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA
 
1. Ocjena stanja
 
Glavni razlozi za donošenje novog Plana dodjele su implementacija Odluka Odbora za elektroničke komunikacije ECC/DEC/(13)03 i Europske komisije (EU)2015/750.
 
U skladu s člancima 22., 82. i 85. ZEK-a, HAKOM pokreće javnu raspravu o planu dodjele za frekvencijsko područje 1452-1492 MHz kojim bi se omogućila uporaba UMTS i LTE tehnologije u tom frekvencijskom pojasu. Prijedlog Plana dodjele dan je u Dodatku 1.
 
Javna rasprava je otvorena do 10. prosinca 2015. Svi  komentari se zaprimaju elektroničkim putem na HAKOM-ovoj internetskoj stranici i bit će javno objavljeni.
 
HAKOM će nakon zatvaranja javne rasprave na internetskoj stranici objaviti odgovore na zaprimljena pitanja i komentare te zaključak.
 
 
2. Obrazloženje izmjena
 
Plan dodjele za frekvencijski pojas 1452-1492 MHz) se donosi prvi puta.


Priloženi dokumenti: Nacrt prijedloga Plana dodjele za frekvencijski pojas 1452-1492 MHz
 


Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 25. studenog 2015.
Datum zatvaranja rasprave: 10. prosinca 2015.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.