e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Cijena završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke u postupku određivanja cijene završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži na temelju ažuriranog troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući „pure“ LRIC pristup.


Priloženi dokumenti: 


Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 08. lipnja 2016.
Datum zatvaranja rasprave: 30. lipnja 2016.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 16 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.