e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA ZLOUPORABA I PRIJEVARA U PRUŽANJU USLUGA ELEKTRONIČKE POŠTE
Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 107. stavka 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne Novine br. 73/08), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) otvara javnu raspravu na temu ''Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte„ te poziva operatore i sve ostale zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta,
primjedbe, prijedloge i komentare na priloženi dokument.

Priloženi dokumenti: Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte

Datum otvaranja rasprave: 06. veljače 2009. godine
Datum zatvaranja rasprave: 09. ožujka 2009. godine

(Registracija je moguća najkasnije do 12:00 sati dana 09. ožujka 2009. godine, a slanje komentara najkasnije do 16:00 sati dana 09. ožujka 2009. godine.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave.

Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
rpremuz : Poštovani,

Predložio ..., 23.2.2009 9:54:42
Poštovani,

Predložio bih da se u Pravilniku jasno definira što se smatra pod "operatorom usluga elektroničke pošte".

Pripadni Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08) kaže u članku 2., stavku 1., točki 34. da je operator pravna ili fizička osoba koja pruža ili je ovlaštena pružati javnu komunikacijsku uslugu, ili davati na korištenje javnu komunikacijsku mrežu ili povezanu opremu.

Sukladno tome moglo bi se reći da je operator usluga elektroničke pošte pravna ili fizička osoba koja pruža ili je ovlaštena pružati javnu uslugu elektroničke pošte.

Mislim da je takva definicija potrebna budući da pravne i fizičke osobe mogu uslugu elektroničke pošte pružati i kao "privatnu" uslugu, tj. samo za članove svoje organizacije. Koliko shvaćam, dotični Pravilnik ne odnosi se na pružanje takve usluge elektroničke pošte.

Pozdrav,

Robert Premuž, dipl. ing. el.
ccert : U ime Hrvatske akademske i ist..., 6.3.2009 12:53:05
U ime Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet, dostavljamo Vam usuglašene primjedbe na ovaj pravilnik koje je izradila radna skupina abuse službi hrvatskih pružatelja internetskih usluga, CARNeta, Nacionalnog CERT-a i CERT-a Zavoda za sigurnost informacijskih sustava, a koje su u priloženom dokumentu.

Dokument u prilogu: Primjedbe na pravilnik o suzbijanju spama.pdf
ibarlek : VIPnet ovim putem dostavlja sv..., 6.3.2009 14:24:38
VIPnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu od strane Agencije na temu Pravilnika o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte, te se nadamo da će vam naši komentari i prijedlozi izmjena Pravilnika, priloženi ovdje, biti svakako od koristi i s vaše strane prihvaćeni.


Srdačan pozdrav,

VIPnet d.o.o.
Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb


Dokument u prilogu: VIPnet_komentar_Pravilnik o načinu i uvjetima spriječavanja email zloporabe.pdf
rpremuz : Poštovani,

Predložio ..., 6.3.2009 18:12:58
Poštovani,

Predložio bih da u Pravilniku (članak 2., stavak 1) promijeni definicija neželjene elektroničke poruke koja u radnoj verziji glasi: "svaka poruka za koju ne postoji razlog da se pojavi u poštanskom sandučiću elektroničke pošte pretplatnika".

Mislim da ta definicija nije dovoljno jasna sama po sebi i vjerojatno bi u praksi zahtijevala dodatno tumačenje. Prema toj definiciji neku elektroničku poruku treba smatrati neželjenom ako ne postoji razlog da se ona pojavi u poštanskom sandučiću pretplatnika.

Međutim, nije rečeno s čijeg stanovišta ne postoji razlog za to. Sa stanovišta pošiljatelja koji šalje reklame postoji razlog za takvo slanje. Dakle, definicija bi se mogla promijeniti u sljedeće: "svaka poruka za koju primatelj smatra da ne postoji razlog da se pojavi u njegovom sandučiću elektroničke pošte".

Da bi se putem tehničkih mjera stvarno mogla prepoznati i blokirati neka neželjena poruka, bitno je da dotičnu poruku prima velik broj primatelja. Stoga bi se i taj uvjet trebao uzeti u obzir u definiciji neželjene poruke, tj. velik broj primatelja mora istu poruku smatrati neželjenom.

Prema mojim saznanjima, u stručnim krugovima računalne sigurnosti obično se smatra da je neželjena elektronička poruka ona poruka koja se šalje velikom broju primatelja radi:
(a) izravne promidžbe i prodaje bez prethodno pribavljene privole primatelja poruke (to se spominje u članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama); ili
(b) zavaravanja primatelja, osobito s ciljem neovlaštenog saznavanja primateljevih povjerljivih podataka.
(U engleskom se poruke opisane u stavku (a) obično zovu unsolicited bulk e-mail, a poruke opisane u stavku (b) obično se zovu hoaxes odnosno phishing e-mail.)

Predlažem da se u Pravilniku koristi takva izričitija definicija neželjenih elektroničkih poruka.

Pozdrav,

Robert Premuž, dipl. ing. el.
dloncardusanovic : Poštovani.
izvolite primit..., 9.3.2009 15:07:14
Poštovani.
izvolite primiti u prilogu komentare HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. na prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte.Dokument u prilogu: Komentari HT-a na prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlobuporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte-09 03 09 .pdf
ncvitan : ..., 9.3.2009 15:17:39
serslan : ..., 9.3.2009 15:52:51