e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Izdavanje nove dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra - T-Mobile
Sukladno članku 125. stavku 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), HAKOM otvara javnu raspravu izdavanju nove dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra trgovačkom društvu T-Mobile d.o.o..

Priloženi dokumenti: T-Mobile_javna_rasprava.pdf

Datum otvaranja rasprave: 20. srpnja 2009. godine
Datum zatvaranja rasprave: 21. kolovoza 2009. godine (Registracija je moguća najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave, a slanje komentara najkasnije do 16 sati zadnjeg dana rasprave.)
 
Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
Bernard: Nastavno na otvorenu javnu raspravu..., 21.8.2009 14:47:13
Nastavno na otvorenu javnu raspravu o izdavanju nove dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra trgovačkom društvu T-Mobile Hrvatska d.o.o. u prilogu se nalaze komentari T-Mobile Hrvatska d.o.o.

Dokument u prilogu: HAKOM-Javna_rasprava-RF_dozvola-TMHR.pdf
Igor: VIPnet ovim putem dostavlja svoje k..., 21.8.2009 15:34:17
VIPnet ovim putem dostavlja svoje komentare na otvorenu javnu raspravu na temu izdavanja nove dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra T-Mobile-u, u privitku. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: VIPnet_odgovor i komentar_TMHR dozvola.pdf