e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava – Mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke u postupku određivanja mjesečnih naknada  za usluge veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa na temelju ažuriranog troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući LRAIC+ pristup.

 

Priloženi dokumenti: Prijedlog odluke

Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 29. lipnja 2016.
Datum zatvaranja rasprave: 20. srpnja 2016.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 16 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.