e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Cijene za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju ADSL/VDSL tehnologije za razdoblje od 17. srpnja 2013. do 1. listopada 2014.
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju cijene za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju ADSL/VDSL tehnologije i cijene dodatnih virtualnih kanala za VoIP, IPTV uslugu i nadzor korisničke opreme putem ADSL/VDSL pristupa, nastavno na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, UsII-83/13-5 od 21. travnja 2016. i rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, UsII/13-6 od 8. lipnja 2016., kojima je poništena odluka HAKOM-a od 28. lipnja 2013., KLASA: UP/I-344-01/13-05/15, URBROJ: 376-11-13-1.
 
Cijene za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju ADSL/VDSL tehnologije i cijene dodatnih virtualnih kanala za IPTV uslugu putem ADSL/VDSL pristupa odnose se na razdoblje od 17. srpnja 2013. do 1. listopada 2014. Cijene dodatnih virtualnih kanala za VoIP i nadzor korisničke opreme putem ADSL/VDSL pristupa primjenjuju se od 17. srpnja 2013. do donošenja nove odluke.
 

Priloženi dokumenti: 


Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 06. srpnja 2016.
Datum zatvaranja rasprave: 21. srpnja 2016.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 13 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.