e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Metodologija testa istiskivanja marže
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu dokumenta Metodologija testa istiskivanja marže. 


Registrirajte se na javnu raspravu

Na molbu operatora, HAKOM produljuje trajanje javne rasprave o prijedlogu dokumenta Metodologija testa istiskivanja marže do 19. rujna 2016

Datum otvaranja rasprave: 27. srpnja 2016.
Datum zatvaranja rasprave: 19. rujna 2016.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.