e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog dokumenta Izrada i uvođenje metodologije za regulaciju cijene univerzalne usluge za razdoblje 2017.-2019.
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu dokumenta Izrada i uvođenje metodologije za regulaciju cijene univerzalne usluge za razdoblje 2017.-2019.

Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 27. listopada 2016.
Datum zatvaranja rasprave: 10. studenog 2016.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.