e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
HAKOM objavljuje izmjenu Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze, u svrhu provedbe postupka javne rasprave.

U navedenom planu dodjele predlažu se sljedeće izmjene:
  • brisanje frekvencijskog pojasa 3600 – 3800 MHz obzirom da će isti biti uređen Planom dodjele za frekvencijski pojas 3400 – 3800 MHz;
  • brisanje frekvencijskog pojasa 1000 – 10680 MHz jer se spomenuti pojas više ne koristi za mikrovalne veze;
  • brisanje napomene za frekvencijski pojas 13 GHz
  • dodaje se 110 MHz kanalni raspored za frekvencijski pojas 18 GHz
  • dodaje se 112 MHz kanalni raspored za frekvencijski pojas 23 GHz
  • dodaje se 112 MHz kanalni raspored za frekvencijski pojas 38 GHz

Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 30. studenoga 2016.
Datum zatvaranja rasprave: 30. prosinca 2016.

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.