e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Odluka o izmjenama Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa
HAKOM objavljuje Odluku u svrhu provedbe postupka javne rasprave. 


Registrirajte se na javnu raspravu

Na molbu operatora HAKOM produljuje trajanje javne rasprave do 11. rujna 2017.

Datum otvaranja rasprave: 21. kolovoza 2017.
Datum zatvaranja rasprave: 11. rujna 2017.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 15 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.