e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke kojom se utvrđuje da je mjerodavno tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike podložno prethodnoj regulaciji i kojom se Hrvatskom Telekomu d.d. i njegovim povezanim društvima Iskon Internetu d.d. i OT-Optima Telekomu d.d. određuju regulatorne obveze na navedenom tržištu, a u svrhu provedbe javne rasprave.

Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 20. prosinca 2017.
Datum zatvaranja rasprave: 22. siječnja 2018.


(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 16 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.