e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Postupak izmjene uvjeta uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RF–DTV-01/11

HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu odluke kojom se utvrđuje izmjena uvjeta uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RF–DTV-01/11 izdane trgovačkim društvima HP Produkcija d.o.o., Branimirova 4, Zagreb, Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb i HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb.

Registrirajte se na javnu raspravu

Datum otvaranja rasprave: 18. srpnja 2018.
Datum zatvaranja rasprave: 2. kolovoza 2018.

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.